Publications

Dr. Derek Gordon publishes research on adolescent idiopathic scoliosis

Ikuyo Kou, Yohei Takahashi,Todd A Johnson, Atsushi Takahashi, Long Guo, Jin Dai, Xusheng Qiu, Swarkar Sharma, Aki Takimoto,Yoji Ogura, Hua Jiang, Huang Yan, Katsuki Kono, Noriaki Kawakami,Koki Uno, Manabu Ito, Shohei Minami, Haruhisa Yanagida, Hiroshi Taneichi, Naoya Hosono, Taichi Tsuji, Teppei Suzuki, Hideki Sudo, Toshiaki Kotani, Ikuho Yonezawa, Douglas Londono,  Derek Gordon, John A Herring, Kota Watanabe, Kazuhiro Chiba, Naoyuki Kamatani, Qing Jiang, Yuji Hiraki, Michiaki Kubo, Yoshiaki Toyama, Tatsuhiko Tsunoda, Carol A Wise, Yong Qiu, Chisa Shukunami,  Morio Matsumoto, Shiro Ikegawa. Genetic variants in GPR126 are associated with adolescent idiopathic scoliosis. Nature Genetics (2013)